Goldmobil

02-647-3000

לקוחות יקרים, לאור המצב השורר במדינה אנו נעבוד במתכונת מצומצמת ובשעות פעילות שונות מהרגיל. תוכלו להתעדכן באתר שלנו או בטלפון 5050* שמרו על עצמכם וכולנו תקווה שנחזור לשגרה במהרה.

מדיניות פרטיות
חברת גולדמוביל ירושלים בע"מ, מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה.(להלן-"האתרים"), לכן החליטה החברה לפרסם את המדיניות שלה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש, לקיים את מדיניות זו.

מטרת מדיניות הפרטיות, להסביר מהם כללי גולדמוביל ירושלים ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה, על-ידי הגולשים או הנאסף על-ידה בעת הגלישה באתרים.

כללי
בעת השימוש בשירותי האתרים נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בכתובתך ובשמך, שירותים ומוצרים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיוצ"ב. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין, לדוגמא בעת הרשמה לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם הפרטים שלך.
זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא, פרסומות שקראת באתר, או העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שהתעניינת בהם, כתובת האינטרנט (IP ) ממנה פנית וכד'.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באתרים, או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ באופן ישיר לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

מאגר המידע
הנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הגלישה באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.
לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה ומידע שיווקי ופרסומי.
מידע כזה ישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך. בכל עת באפשרותך לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
החברה לא תמסור את הפרטים האישיים שלך למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר, לא יזהה אותך באופן אישי.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם יתקבל צו בית משפט המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.
אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים, המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
אם ביצעת באתרים, פעולות שבניגוד לחוק.
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב את חשיפת הפרטים שלך.
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו כלפיך.
Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות הגלישה והשימוש באתר, לאימות פרטים וגם כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מאפשרת לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות בהן את/ה צופה בעת הגלישה באתרים, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מעניקים לחברות אפשרות לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו, ועל אילו פרסומות הקלקת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. למרות שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מלא ומוחלט. לכן, החברה אינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט, מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו, המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו.

פנייה כזאת יש להפנות אל mailto:service@goldmobil.co.il או באמצעות פקס מס' 02-647-3001 או בדואר רגיל אל: רח' כנפי נשרים 13, ירושלים.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, הינך זכאי/ת על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות פרטיות זו, שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

דילוג לתוכן